Psykolog Ajla | Tjänster
46
page,page-id-46,page-parent,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Stresshantering

Vi har alla perioder av mycket stress i livet och vi gör vårt bästa för att hantera det.
Ibland räcker inte våra ansträngningar hela vägen och då kan man behöva professionellt stöd. Det är viktigt att veta att stress i sig är helt ofarligt och faktiskt är helt avgörande
för vår överlevnad. Stressrelaterad ohälsa uppstår när stress inte balanseras upp av till-
räcklig återhämtning, vilket kan leda till en hel del besvär. I egenskap av leg. psykolog har
jag god förståelse av stressrelaterad ohälsa, såsom sömnsvårigheter, ångestliknande tillstånd, psykosomatiska besvär mm. Jag har särskilt goda kunskaper inom stresshantering  och erbjuder de mest effektiva verktygen för att du ska återfå balansen i ditt liv. Jag använder evidensbaserade metoder vilket innebär att det är forskning och vetenskap som ligger bakom de verktyg och tekniker som jag förmedlar.

Erbjuds som kurs till både privatpersoner och företag. Även föreläsningar som handlar om stress erbjuds. 

Mindfulness

Det finns många tolkningar av vad mindfulness är och vad det är till för.
Jag har djupgående kunskaper inom mindfulness och kort sagt är mindfulness
en färdighetsträning i att vara närvarande i nuet. Vi är ofta på språng,
även i våra tankar, och går därmed miste om det som är här och nu. Att träna mind-
fulness innebär att sakta ner och stanna upp. Forskning visar att mindfulness
är ett effektivt verktyg mot exempelvis stress, kronisk smärta, oro och
koncentrationssvårigheter. Mindfulness är även ett sätt att agera medvetet,
dvs motsatsen till att vara på autopilot. Det är också ett sätt att öka med-
känslan mot sig själv och andra. Mindfulness är något man behöver träna på
regelbundet för att upprätthålla och det mest fantastiska med mindfulness är
att det alltid är tillgängligt.

Erbjuds som kurs för privatpersoner och företag.

Sömnbesvär/insomni

Sömn är vår viktigaste källa till återhämtning och vi har alla perioder då
vi sover mindre bra. Det är viktigt att ta hand om sin sömn och komma till
rätta med en sömn som försämras. Sömnsvårigheter kan förekomma ensamt eller
i kombination med andra svårigheter och kan ha olika orsaker. Stress påverkar
sömnen både genom att det kan ta längre tid att somna men även leda till en
ytlig sömn som gör att man inte får den sköna utvilade känslan när man vaknar.
Stress- och utbrändhetsproblematik kan också ge ett omåttligt stort sömnbehov
och man kan sova mycket mer än vad man brukar men ändå känna sig trött och dåsig
när man vaknar. Sömnens betydelse kan inte nog betonas då den påverkar både den
fysiska och psykiska hälsan. Med konkreta och lättförståeliga verktyg som grundar
sig i KBT (kognitiv beteendeterapi) arbetar vi mot en sömn som gör dig utvilad
och återställer balansen mellan aktivitet och återhämtning.

Erbjuds som kurs till privatpersoner.

Handledning & Konsultation

Arbetslag och team ställs ofta inför tuffa problem och etiska dilemman vilket
ibland kan leda till svårigheter att hitta de mest konstruktiva lösningarna.
Ett sätt att kontinuerligt förbättra sin professionalitet och säkerställa en
god kvalitet är att få handledning i de lägen som upplevs svåra. Handledning
har som mål att samla kompetensen och tillsammans hitta lösningar som passar
medarbetarna och verksamheten. Handledning bedrivs vanligen över en längre tids-
period med glesa träffar medan konsultation kan ske under en kortare tid och
vara mer intensivt. Det styrs utifrån behov och teamets önskemål med insatsen. Som handledare/konsult är min roll att vägleda, uppmuntra och utmana deltagarna att se vilka möjligheter som finns och prova olika förhållningssätt i verksamheten. Handledningen är förankrad i ett teoretiskt ramverk som anpassas utifrån deltagarnas situation och behov.

Erbjuds till företag och organisationer

Ledarskap

Ledarskap är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i samtliga företag
och organisationer. Ett gott ledarskap bidrar till förbättrad arbetsmiljö,
ett innovativt klimat och medarbetare som presterar bättre. Ibland kan
även de mest kompetenta ledare ställas inför svåra situationer och till
synes orimliga krav. Det kan leda till bland annat förhastade beslut och
ogenomtänkta förändringar som inverkar negativt på företaget. Att vara
ledare är stundtals utmanande och dränerande vilket kan skapa ett behov av
yttre objektivitet och innovativa lösningar som stärker ledarskapet och
därmed gynnar verksamheten. Ett sätt att stärka sin ledarskapsroll är att
få professionell coaching och därmed se sina utmaningar och möjligheter
ur nya perspektiv. Syftet är att utveckla sina ledaregenskaper och därigenom främja
organisationen och dess medarbetare.

Erbjuds till ledare och chefer

Föreläsningar & Workshops

Föreläsningar kan väcka nyfikenhet och intresse och även ge fördjupade
kunskaper inom olika spännande ämnen. Som psykolog har jag goda kunskaper
inom det psykologiska området och erbjuder föreläsningar inom bland annat
följande domäner: neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, stress,
mindfulness, sömn, suicidprevention mm.

Erbjuds till företag och organisationer

 

 

Kontakt

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande