Psykolog Ajla | Handledning & Konsultation
21562
page,page-id-21562,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

 

 

 

HANDLEDNING & KONSULTATION

Arbetslag och team ställs ofta inför tuffa problem och etiska dilemman vilket ibland kan leda till svårigheter att hitta de mest konstruktiva lösningarna. Ett sätt att kontinuerligt förbättra sin professionalitet och säkerställa en god kvalitet är att få handledning i de lägen som upplevs vara svåra. Handledning har som mål att samla kompetensen och tillsammans hitta lösningar som passar medarbetarna och verksamheten. Handledning bedrivs vanligen över en längre tidsperiod med glesa träffar medan konsultation kan ske under en kortare tid och vara mer intensivt. Det styrs utifrån behov och teamets önskemål med insatsen. Som handledare/konsult är min roll att vägleda, uppmuntra och utmana deltagarna att se vilka möjligheter som finns och prova olika förhållningssätt i verksamheten. Handledningen är förankrad i ett teoretiskt ramverk som anpassas utifrån deltagarnas situation och behov.

PsykologAjla erbjuder handledning och konsultationer till företag och organisationer i Stockholm samt angränsande län.

 

IMG_4789